Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘YY’

Tại sao nhìn cái tướng bạn cưỡi ghế mà cứ tưởng  thật làm đầu óc người ta YY nha. Chồng bạn thật khéo dạy vợ a~ tsk cái kiểu ăn mặc  làm cho người ta thấy như trẻ con a, cơ mà lại bạn  này giả nai phải biết~

Read Full Post »