Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Quote of the day’ Category

#1 Đàn ông đích thực thì phải thích đực.

 

#2 Chúng tôi yêu những người đàn ông đích thực =))

 

 

credit: ChimYY, Núi và một số người biến thái trên internet.

Read Full Post »