Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Oneshot’ Category

Tình hình là coi đến cái này, thấy vui vui ngắn ngắn, sẵn tiện bạn đang có hứng nên edit luôn, khỏi intro gì a, mai mốt cứ cái nào ngắn ngắn vui vui đọc đc sẽ edit luôn vậy, ^^~ thấy bạn dễ thương hông?? 

 

 

Nht kí “hnh phúc” ca con trai tiu Kim Hoa (dịch bừa, thấy sai cứ sửa ^^;)

 

(more…)

Read Full Post »